Pokud chcete zboží vrátit nebo reklamovat, prosíme, kontaktujte nás

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

  • od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
  • lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
  • končí-li tato lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
  • odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty..
  • rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14denní lhůtě.
  • zboží nemusí být ve 14denní lhůtě vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
  • ve 14denní lhůtě je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží
  • peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Reklamace zboží

Vada výrobku

 • záruka na zboží je 24 měsíců od data prodeje.
 • reklamace jsou přijímány výhradně poštou.
 • Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační list.
 • Výrobek k reklamaci předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujícími ověření reklamované vady, urychlíte tím vyřízení reklamace.
 • V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.

 

Doručené zboží bylo poškozené

 • Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.
 • Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.
 • Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.

 

Plné znění obchodních podmínek